Tag Archives: dron a prawo w Polsce

Czy latanie dronem jest legalne? Czyli jak ma się prawo do bezzałogowych statków powietrznych.

Zastanawiasz się pewnie czy można latać dronem bez żadnych ograniczeń? Odpowiedź jest po części twierdząca, bo można, ale są pewne ograniczenia. Owe obostrzenia reguluje ustawa z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

W związku z powszechną dostępnością dronów i ich rosnącą popularnością, Urząd Lotnictwa Cywilnego powołał Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych. Jest on odpowiedzialny za stworzenie zestawienia regulacji prawnych dotyczących używania w Polsce statków bezzałogowych.

Continue reading… →

sfdgdg